Spécial Lukulu-Kunda Masangu

Spécial 29 juillet: Lukulu - Kunda Masangu. Na mokolo eye, na 1958, Papa Diangienda Kuntima asalaki accident na mutuka.

Nkamba-Yeluselemi, spécial Lukuku - Kunda Masango

Spécial Lukulu-Kunda Masangu

Spécial 29 juillet: Lukulu - Kunda Masangu. Na mokolo eye, na 1958, Papa Diangienda Kuntima asalaki accident na mutuka.

Nkamba-Yeluselemi, spécial Lukuku - Kunda Masango

Spécial Lukulu-Kunda Masangu

Spécial 29 juillet: Lukulu - Kunda Masangu. Na mokolo eye, na 1958, Papa Diangienda Kuntima asalaki accident na mutuka.

Nkamba-Yeluselemi, spécial Lukuku - Kunda Masango

Spécial Lukulu-Kunda Masangu

Spécial 29 juillet: Lukulu - Kunda Masangu. Na mokolo eye, na 1958, Papa Diangienda Kuntima asalaki accident na mutuka.

Nkamba-Yeluselemi, spécial Lukuku - Kunda Masango

 

 

 

 

 

 

 

 

1oo ans ya mbotama ya Papa Dialungana. Ye azali Messia Mokonzi, mokokisi ya bilaka. Abotamaki na Nkamba na le 25 mai 1916. Mobu moye ya 2016 ezali mobu wa Centenaire ya Papa Dialungana. Ozana tosepela kozela milulu ya le 25 mai 2016. 

Spécial 29 juillet: Lukulu - Kunda Masangu
Nkamba-Yeluselemi ► Spécial 29 juillet 2018
diaconesse Odile Ntemo Mavinga

Dimanche 15.08.2018 Diaconesse Odile Ntemo Mavinga Psaumes 48:1-9 Exode 20:1-17 Genèse 19:1-11

Malako ya semaine

Paroisse Stuttgart

Dimanche ya le 22.07.2018, tokosambela na Johannes-Brenz Kirche na ngonga ya 13h00. Adresse: Auf der Höhe 21 70374 Fellbach

Sango ya lingomba

G.T.Ki Stutgart

G.T.Ki St. Ouen esalaki mobembo na mboka ya Stuttgart na mokolo mua samedi 25 mars 2017 pona bosepeli milulu ya le 22 mars oyo ezalaka na tina ya Mbotama ya Nzambe na biso Papa Diangienda Kuntima. Culte monene esalemaki na mokolo mua dimanche 26 mars 2017.

Photos G.T.Ki St. Ouen

APAKI Stuttgart

APAKI elakisi: association des papas kimbanguistes. yango ezali lisanga ekotambolisaka ba papas ya lingomba kimbanguiste. Awa na paroisse na biso Stuttgart, yango ekambami na diacre responsable Jagoly Wenayeto. Na mokolo mua samedi 11.08.2018, ba papas nionso babegami na ngonga ya 14h30.

Sango ya APAKI

Témoignages vivants

Kimbanguisme

Nkamba - Yeluselemi

Centenaire Papa Dialungana

Nkamba mboka ya bule

Mibeko zomi ya Mose
View More

Matthieu na Lévi

Matthieu na Lévi

Matthieu na Lévi bazali bato babale to ezali kaka lisolo moko? Totangaka na mokanda ya Tata Nzambe ete Matthieu azalaki moyuda, muana ya Alafai na libota ya Levi, na mboka...

Centepad

Centepad

1oo ans ya mbotama ya Papa Dialungana. Ye azali Messia Mokonzi, mokokisi ya bilaka. Abotamaki na Nkamba na le 25 mai 1916. Mobu moye ya 2016 ezali mobu wa Centenaire...

Sanduku ya mibeko

Sanduku ya mibeko

Arche de l’alliance – Sanduku...

NOEL

NOEL

Noël, Noël, Noël 25 mai 2016 Mbotama ya Mokonzi Klisto. Papa Dialungana Kiangani akokisi mibu Kama(100ans). "Soki batuni bino Klisto oyo mokili eko zelaka, boloba ezali Ngai, nasilaki kozonga. Bopanza...

Evangélisation

Pentecôte

05 May 2018
Pentecôte

Pentecôte, Molimo Mosanto, Nkolo Yesu alakaka na bayekoli na ye? Ebongo Papa Simon Kimbangu, ye nani? Toyebi ete Pentecôte ezali fête na biso ba chrétiens to kosepelaka. Yango ekosalemaka 50...

MOSI/SIMO

          Noël, Noël, Noël

Dialungana Kiangani25 mai 2016

Mbotama ya Mokonzi Klisto.

Papa Dialungana Kiangani akokisi mibu Kama(100ans).

"Soki batuni bino Klisto oyo mokili eko zelaka, boloba ezali Ngai, nasilaki kozonga. Bopanza yango na mokili mobimba."

Maloba maye mabimaki epai na ye moko Papa Dialungana mokolo mua le 10 avril 2000 na mboka Nkamba.

Biso na paroisse ya Stuttgart tozuaki ngolu ya koyamba moko ya baye bayokaki maloba ena epai na Nzambe na biso.

 

Na Nkamba-Yeluselemi esika efandi Tata Mokonzi ya Bule Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe kati na bato, milulu minene misalemaki pona kosepela mibu kama(100 ans) ya Papa Dialungana Kiangani Mokonzi Klisto.

Tolanda biso banso lolaka ya RATELKI.