youtube video background jquery

Sango ya Lingomba

Dimanche le 24.09.2017, to kosambela ndenge momesano na Paulus Kirche

Malako ya semaine

Révérend Désiré Dianzenza Psaumes 89:1-19 Esaïe 9:1-3 Apocalypse 22:10-14

Sango ya chorale des Dirigeants

Ba yembi banso ya chorale des dirigeant ba bengami na réunion na mokolo ya 22.07.2017 na 15h00. Kokutana e bongisami na salle ya ba répétions.

Ba mamans ya AFKi

Ba mamans ya AFKI Stuttgart

Matthieu na Lévi

Matthieu na Lévi

Matthieu na Lévi bazali bato babale to ezali kaka lisolo moko? Totangaka na mokanda ya Tata Nzambe ete Matthieu azalaki moyuda, muana ya Alafai na libota ya Levi, na mboka...

Centepad

Centepad

1oo ans ya mbotama ya Papa Dialungana. Ye azali Messia Mokonzi, mokokisi ya bilaka. Abotamaki na Nkamba na le 25 mai 1916. Mobu moye ya 2016 ezali mobu wa Centenaire...

NOEL

NOEL

Noël, Noël, Noël 25 mai 2016 Mbotama ya Mokonzi Klisto. Papa Dialungana Kiangani akokisi mibu Kama(100ans). "Soki batuni bino Klisto oyo mokili eko zelaka, boloba ezali Ngai, nasilaki kozonga. Bopanza...

Malongi

Malongi

CATECHISME SUR L’ENVOYE SPECI...

Papa Simon Kimbangu

Papa Simon Kimbangu abotama l...

 • Nkamba-Yeluselemi

  Nkamba-Yeluselemi

  Centenaire de Papa Dialungana Kiangani
 • Nkamba-yeluselemi

  Mboka ya Bule
 • Nkamba-Yeluselemi

  Mausolé
 • Maman Marie Muilu Kiawanga

 • Nkamba-Yeluselemi

  Musée en construction
 • Nkamba Yeluselemi

  Ewigkeit
 • Nkamba-Yeluselemi

  EJCSK, siège international
 • Maman Muilu Kiawanga Nzitani

  Théotocos
 • Papa Dialungana Kiangani

  Noele! 100 ans

MOSI/SIMO

          Noël, Noël, Noël

Dialungana Kiangani25 mai 2016

Mbotama ya Mokonzi Klisto.

Papa Dialungana Kiangani akokisi mibu Kama(100ans).

"Soki batuni bino Klisto oyo mokili eko zelaka, boloba ezali Ngai, nasilaki kozonga. Bopanza yango na mokili mobimba."

Maloba maye mabimaki epai na ye moko Papa Dialungana mokolo mua le 10 avril 2000 na mboka Nkamba.

Biso na paroisse ya Stuttgart tozuaki ngolu ya koyamba moko ya baye bayokaki maloba ena epai na Nzambe na biso.

 

Na Nkamba-Yeluselemi esika efandi Tata Mokonzi ya Bule Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe kati na bato, milulu minene misalemaki pona kosepela mibu kama(100 ans) ya Papa Dialungana Kiangani Mokonzi Klisto.

Tolanda biso banso lolaka ya RATELKI.